Retrotopijność – między literaturą a literaturoznawstwem. Kilka słów o polskich studiach męskości i dwóch powieściach Michała Witkowskiego

0,00

W artykule autorka omawia kilka właściwości cechujących studia męskości w rodzimym literaturoznawstwie, kładąc nacisk między innymi na dające się ostatnio zaobserwować nawiązania do „zwrotu analnego”. W drugiej części artykułu znalazła się analiza powieści Michała Witkowskiego LubiewoWymazane. Autorka wskazuje na obecne w obu utworach dowartościowanie starości, które jest interpretowane jako sygnał specyficznej retrotopijności. Wynikająca z tego zestawienia wizja męskości zagrożonej rozpadem łączy się z modelem męskiego genderu proponowanym w „zwrocie analnym” i sygnalizuje swoistą retrotopijność zarówno twórczości Witkowskiego, jak i literaturoznawczych masculinity studies.

Słowa kluczowe: studia męskości, retrotopia, retrotopijność, zwrot analny, starość