Reguły prawa rzymskiego a aktualne polskie problemy ustrojowe

0,00

Artykuł opisuje znaczenie łacińskich paremii prawniczych na przykładzie reguł prawa rzymskiego znanych Digestami Justyniańskimi [Digesta Iustiniani] z 533 r. „O różnych regułach prawa antycznego” – w kontekście współczesnego kryzysu państwa prawa w Polsce. Szczegółowe uwagi poświęcono paremii „Co jest od początku wadliwe, nie może stać się ważne wskutek upływu czasu” oraz wskazano na aktualność kilka innych zasad znanych z tego zbioru. Autor dowodzi szkodliwości naruszania reguł prawnych przez obecny obóz władzy w Polsce z punktu widzenia zachowania porządku społecznego oraz zasad państwa prawa, wskazując również na zagrożenia płynące z tych praktyk dla perspektyw sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę.