Puryfik(a)cje

0,00

Artykuł przedstawia dynamikę skandali literackich związanych z figurą Nestbeschmutzera na podstawie dwóch przykładów: kontrowersji wokół Malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego oraz sporu o pochówek Czesława Miłosza w krypcie kościoła na Skałce. Mechanika tych procesów ujęta zostaje w kategoriach „odwróconej interpelacji”, wypracowanych na gruncie zreinterpreotwanej teorii krytycznej Louisa Altussera. Stawką rozważań pozostaje uchwycenie dyskursywnych procedur upodmiotowienia zbiorowości, ich powiązania ze społecznymi praktykami puryfikacyjnymi oraz wpisaną w nie fikcją czystości.

Słowa kluczowe: skandal literacki, Louis Althusser, Judith Butler, Jerzy Kosiński, Czesław Miłosz