Przypadek artistic research albo rzecz o artystycznych strategiach przetrwania w XXI wieku

0,00

Przedmiotem refleksji w artykule są uwarunkowania pojawienia się we współczesnej sztuce nurtu artistic research. Celem rozważań jest zaproponowanie nowych ram konceptualnych, pozwalających przyglądać się współczesnym relacjom sztuki i nauki – ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych. Zakres problemów poruszanych w tekście dotyczy: definicji artistic research w odniesieniu do działalności artystycznej i naukowej; kontekstu przemian technologicznych w obrębie funkcjonowania infrastruktury sztuki i nauki; interpretacji tego, w jaki sposób odwoływanie się do wartości i aktywności przypisywanych tradycyjnie do świata naukowego może być strategią zgodną z innymi „regułami gry” obowiązującymi w polu sztuki.

Słowa kluczowe: artistic research, relacje sztuki i nauki, przemiany, socjologia sztuki, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka jako badanie, akademia, post-technologiczność