Przez zasiedzenie. Kirchstetten (Auden) i Marlewo (Sośnicki) – wiersze o afekcie do miejsca

0,00