DOI: http://doi.org/10.61269/QRRG1144
vol. XL, no. 2, 2024

Przez negantropologię do obywatelskiej rewolucji w lokalnościach

Michał Krzykawski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-7992-0285
Zakres stron: 33–43
Abstrakt:
Przez negantropologię do obywatelskiej rewolucji w lokalnościach
W artykule omówiono próbę przełożenia języka teoretycznego Bernarda Stieglera i jego koncepcji negantropologii na praktyczne działania prowadzone w polskiej rzeczywistości samorządów terytorialnych. Artykuł przedstawia koncepcję powołania Międzyterytorialnego Instytutu Nowych Ekonomii jako sposobu na realizację badań współtwórczych w kontekście transformacji energetycznej i automatyzacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Słowa kluczowe: negantropologia, negantropocen, Bernard Stiegler, entropia, rewolucja obywatelska, ekonomia polityczna
Abstract:
Through Neganthropology to Civic Revolution in Localities
This article discusses an attempt to translate the theoretical language of Bernard Stiegler and his concept of neganthropology into practical activities carried out in the Polish reality of local governments. The text presents the concept of establishing an Inter-Territorial Institute of New Economies as a way of carrying out co-creative research in the context of energy transformation and labor automation, with a particular focus on Silesia and Zagłębie Dąbrowskie.
Keywords: neganthropology, neganthropocene, Bernard Stiegler, entropy, civic revolution, political economy