Przegrać to jak wygrać albo Bukowskiego celebracja przegrywa

0,00

Fenomen tzw. przegrywu zaznacza coraz dobitniej swoją obecność w kulturowym mainstreamie, stając się wyzwaniem dla współczesnych socjologów i antropologów. Tekst rozpoczyna się krótką rekapitulacją pojęć „przegryw” oraz „incel”, by następnie skojarzyć je ze współczesnym kryzysem męskości i powrotem do tradycyjnych, szowinistycznych wzorców wśród młodych mężczyzn. Kolejna część artykułu skupia się na analizie twórczości Charlesa Bukowskiego, która stawia diagnozę i daje pewną receptę na „retrotopię męskości”, o jakiej fantazjują współczesne męskie przegrywy.

Słowa kluczowe: Charles Bukowski, Zygmunt Bauman, przegryw, męskość, nowoczesność.