Proza kolei transamerykańskiej i pana Paula z Bostonu (Paul Theroux, Stary ekspres patagoński. Pociągiem przez Ameryki, Wołowiec 2012)

0,00