Protest song 2020

0,00

Wpływ pandemii koronawirusa na rzeczywistość powodował napięcia, które swoje odbicie znajdowały w masowych protestach, a te z kolei rodziły aktywność artystyczną. Jedną z form wyrażania buntu było spontaniczne tworzenie protest songów, a gatunek ten w 2020 roku stał się jednym z ważniejszych świadectw swojego czasu. Artykuł prezentuje liczne przykłady utworów powstałych w 2020 roku jako protest songi na tle wydarzeń politycznych swego czasu. Opisuje też najważniejsze cechy, jakie można przedstawić na podstawie analizy tej twórczości. Utwory te powstawały, aby wyrazić sprzeciw, tak były odbierane przez słuchaczy, a wiele z nich służyło jako wsparcie ulicznych protestów. Ambicją tej twórczości była przede wszystkim reakcja na rzeczywistość, wyrażenie gniewu, opisanie ważnego dziejowego momentu i jako takie doskonale spełniają swoją rolę, a ich liczebność świadczy o istotnym znaczeniu dla życia społecznego.