Prawo i literatura. Od dydaktyki do polityki

0,00

Artykuł stanowi krytyczną prezentację badań nad prawem i literaturą (ang. Law and Literature), rozwijających się głównie w krajach anglosaskich od lat 70. XX wieku. W zarysie wskazuje się tu na tradycje i założenia tych studiów. Natomiast bliższa analiza skupia się na trzech publikacjach podsumowujących kolejne etapy rozwoju badań nad prawem i literaturą („Law and Literature” Richarda A. Posnera, „Law and Literature: Possibilites and Perspectives” Iana Warda, „A Critical Introduction to Law and Literature” Kierana Dolina). W artykule omawiane są dwie podstawowe kategoryzacje badań: „prawo w literaturze” oraz „prawo jako literatura”. Wskazuje się na ich ograniczenia oraz niedostateczną wyrazistość pojęciową. Jako poznawczo najbardziej obiecujące prezentowane jest natomiast ujęcie skupiające się na prawie autorskim jako dyskursie, w ramach którego krzyżują się pojęcia literackie i prawne. Podsumowanie artykułu sytuuje przedstawioną problematykę w szerszym kontekście różnic między kulturami prawnymi w krajach anglosaskich i europejskich.

Słowa kluczowe: prawo i literatura, transdyscyplinarność, metody badań literackich, prawo autorskie, polityczność literatury