Prawda jest formą otwartą. W prześwicie istnienia staje się świat

0,00