Poznań w działaniu.
Społeczne inicjatywy dawniej i dziś

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-935637-6-0
Liczba stron: 272

Wyczyść
Pobierz

Bezpośrednią inspiracją do powstania książki „Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś” była potrzeba opowiedzenia o historii poznańskich inicjatyw oddolnych i tradycjach organicznikowskich. Nazwanie i scharakteryzowanie aktywności podejmowanych przez poznaniaków (a niekiedy, szerzej, także i Wielkopolan) wydaje się jednak potrzebne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla szerszego grona czytelników z innych miast. Stanowi bowiem dobry przykład zdolności do wypowiadania własnego zdania, wyrażania niezgody na zastany stan rzeczy, a niekiedy także i zapis konstruktywnego buntu. Książka ta może być zatem istotnym świadectwem wysiłków i zmagań, ale też skuteczności i zaangażowania bohaterów tej książki. „Poznań w działaniu…” powstał z przekonania, że ich doświadczenia, aktywność i determinacja są ważną częścią historii Poznania i Wielkopolski. Już najwyższy czas, aby tę historię opowiedzieć i aby ją udokumentować.

Niniejszy tom pomyślany jest ponadto jako przykład na to, jaką wagę i znaczenie może mieć lokalność. Warto się zastanowić, czy silny, scentralizowany przekaz kulturowy, który ujawnia się w najważniejszych sferach życia Polaków i który tak mocno obecny jest w edukacji, można równoważyć narracją regionalną. Widziana w takiej perspektywie lokalność okazuje się znaczącą kategorią, także kulturową, wskazującą na różnorodność. W tym sensie wbrew powszechnej opinii Polska przestaje być kulturowym monolitem, ale cechuje ją wielokulturowość rozumiana już (niestety) nie jako wieloetniczność czy wielowyznaniowość, tylko w kategoriach specyfiki regionalnej i odmiennego dziedzictwa historycznego poszczególnych części kraju. Tak ujmowana lokalność nie dzieli społeczeństwa na stereotypową Polskę A i B. Jest konstruktywna i pozwala myśleć pozytywnie o różnicach pomiędzy regionami kraju, wydobywając odmienności, które składają się na kulturową mapę Polski. Silne centrum, tworzone kosztem osłabienia regionów i ograniczania ich niezależności, oddala nas od demokracji, podczas gdy zanurzenie się w lokalności oznacza pogłębienie postaw demokratycznych i zbliżenie do ludzi oraz ich codzienności.

[ze wstępu Małgorzaty Praczyk]

 

Książka ukazała się w ramach realizacji projektu „Organiczny Poznań” w programie Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski oraz dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

W stronę wspólnoty

Małgorzata Praczyk

I. DZIAŁANIA MINIONE

Praca organiczna. Teoria i praktyki

Alina Hinc, Małgorzata Praczyk

Trudna niepodległość – co zostało z idei pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym

Piotr Okulewicz

Poprzez PRL: współpraca, współdziałanie i etos pracy organicznej w epoce PRL w Poznaniu (i Wielkopolsce)

Anna Topolska

II. DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNE

Od globalnego do lokalnego (i z powrotem). Miejskie ruchy społeczne i organizacje obywatelskie w Poznaniu w latach 2000–2015

Przemysław Pluciński

Inicjatywy ekologiczne w Poznaniu w latach 1989–2016. Wybór subiektywny

Piotr Krzyżański

Organicznie alternatywny? Rzecz o współczesnym poznańskim teatrze alternatywnym

Izabela Skórzyńska

Uwagi o pragmatyce miejskich konfliktów i zaletach braku dialogu. Analiza wybranych konfliktów na polu kultury w Poznaniu w latach 2010–2014

Mikołaj Iwański

III. AKTUALNY WIELOGŁOS

Od Rozbratu do Zemsty

Rozmowa Agaty Rosochackiej z Markiem Piekarskim

Nas jest dwudziestu czy trzydziestu, ich tak naprawdę tysiące

Rozmowa Doroty Grobelnej z Jarosławem Urbańskim

Konsola – 18 lat feminizmu w Polsce

Rozmowa Lucyny Narzec z Izabelą Kowalczyk

Kolektyw Kłak, czyli: 1. Kolektywność 2. Queerowa_kłirowa wspólnotowość 3. Aktywizm miejski

Rozmowa Lucyny Marzec z Kolektywem Kłak

Nowi mieszkańcy miasta

Rozmowa Natalii Mazur z Natalią Bloch, Izabelą Czerniejewską i Karoliną Sydow

Labor omnia vincit

Rozmowa Jacka Kubiaka z Marianem Królem

VADEMECUM

Jak krok po kroku założyć spółdzielnię i tworzyć społeczne struktury samoorganizacji

Krzysztof Kołacki

Źródła i autorzy fotografii

Indeks nazwisk

Noty o autorach