„Pozbawiony przepychu obywatelski dobrobyt przyszłości”. Socjalistyczni prekursorzy postwzrostu

0,00

Artykuł poświęcony jest idei „necesyzmu” – stworzonej w powojennej Czechosłowacji koncepcji ograniczania produkcji i konsumpcji oraz skromnego życia w zgodzie z naturą. W projekcie tym znaleźć można wiele wartości bliskich dewzrostowi. Główny przedmiot analizy stanowi książka Ladislava Žáka Obytná krajina, którą autorka interpretuje w odniesieniu do myśli i praktyk gospodarczych socjalizmu.