Postwzrost, dewzrost, awzrost… Polska terminologia dla różnych wariantów przyszłości bez wzrostu

0,00

Autor proponuje stosowanie neologizmu „dewzrost” jako polskiego tłumaczenia dla degrowth (décroissance). W tym celu opisuje korzenie i ewolucję terminu degrowth, po czym porównuje ze sobą koncepcje degrowthpostgrowth (nawiązując też do agrowth zero-growth). „Dewzrost” precyzyjniej odda znaczenie degrowth i pomoże zachować jego radykalny charakter. Decyzję co do jego przyjęcia autor pozostawia jednak pozostałym przedstawiciel(k)om polskiego środowiska dewzrostowego.