Porównanie opinii publicznej wśród kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wolności, swobód i demokracji w Polsce i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni czasu

0,00