Polski serial telewizyjny jako kulturowa opowieść zideologizowana

0,00

Przedmiotem zainteresowania w moim artykule będą polskie seriale telewizyjne ujmowane jako fenomeny kulturowe – rodzaj zideologizowanych opowieści o kulturze polskiej. Seriale będą badane jako teksty, ale też jako wytwory stacji telewizyjnych. Zakładam, że serialowe opowieści mają ideologiczny charakter wynikający z ideologicznego charakteru samego telewizyjnego medium, jak i sposobu ich przedstawiania. Spróbuję przyjrzeć się, w jaki sposób w serialach przedstawia się określone widzenie świata. Analizie będą poddane dwa seriale: Dom i M jak miłość stanowiące opowieści o kulturze polskiej prowadzone z perspektywy rodziny, którą możemy uznać za podstawową kulturową narrację.

Słowa kluczowe: serial telewizyjny, kultura polska, opowieść, ideologia.