Pojęcia narodu i ludu u zarania rewolucji francuskiej

0,00

Celem artykułu jest zbadanie różnic i rozbieżności w rozumieniu pojęć narodu i ludu w tekstach myślicieli francuskich zaangażowanych w zwołanie i obrady Stanów Generalnych w latach 1788–1790. Porównanie to ma na celu wskazanie wzajemnych powiązań między koncepcjami ludu i narodu a myślą polityczną i społeczną różnorodnych stronnictw ideowo-politycznych w omawianym okresie. Debata zwolenników i przeciwników Rewolucji francuskiej wokół tych dwóch pojęć we wczesnym stadium Rewolucji okazuje się kluczowym momentem w kształtowaniu nowoczesnych definicji narodu i ludu oraz stanowi wprowadzenie do rozważań XIX i XX stulecia na tym polu, aż do współczesności.

Słowa kluczowe: Naród, lud, rewolucja, monarchia, Francja, Stany generalne, XVIII wiek