Poezja planszowa (Zuzanna Ogorzewska, Pomidor i inne techniki przetrwania, Warszawa 2012)

0,00