Podróż po kapitalizmie

0,00

Kacper Pobłocki w swojej książce Kapitalizm. Historia krótkiego trwania dokonał analizy historii, teraźniejszości i możliwych przyszłości tego systemu w perspektywie, którą sam określił mianem „globalnego materializmu”. Stawką teoretyczną jego zmagań było przyjrzenie się położeniu Polski po dokonaniu interpretacyjnej reORIENTacji, czyli wykazaniu, że koniunktury, które przyniosły szczególny rozwój i dobrobyt państwom Europy zachodniej, miały charakter przygodny i uległy zdecydowanemu pogorszeniu. Słabością zaprezentowanej przez Pobłockiego analizy kapitalizmu jest zbyt łatwe odrzucenie wymiaru temporalnego, a także niezmapowanie szeregu istotnych aktorów (jak morze czy wieś) oraz zewnętrza kapitalizmu. Niemniej książka dostarcza wielu ożywczych tez i materiałów, stanowiących inspirację do dalszych dociekań.