Pod presją premiery

0,00

Artykuł poświęcony produktywności w polskim teatrze, analiza skupia się na instytucjonalnych uwarunkowaniach związanych z liczbą premier w polskich teatrach i ich funkcji w budowaniu wizerunku instytucji. Podważona zostaje doktryna mówiąca o instytucjonalnej konieczności bycia efektywnym ze względu na oczekiwania urzędników. Przedstawione zostały także pojawiające się w teatrologicznej refleksji w ostatnim czasie alternatywne sposoby myślenia o instytucji, w których to nie produktywność i rywalizacja, lecz wartości takie jak solidarność i opieka wysuwają się na pierwszy plan. Przedstawiono przykład instytucji kładącej nacisk na edukację, nie zaś na produkcję.