vol. XXXIX, no. 3, 2023

Po drugiej stronie przemocy: kobiece ciało, taniec i wspólnota. Aktywizm przyjemności Eve Ensler

Anna Szapert
Uniwersytet SWPS
ORCID: 0009-0004-7825-6935
Zakres stron: 45–56
Abstrakt:
Po drugiej stronie przemocy: kobiece ciało, taniec i wspólnota. Aktywizm przyjemności Eve Ensler
Eve Ensler uznaje kobiece ciało, które może doświadczać przyjemności, za przestrzeń polityczną, która utożsamia wolność i wymyka się opresyjnym praktykom dyscyplinującym. Dostęp do radości i przyjemności to zdaniem Eve Ensler podstawowe prawo i zasób, który najbardziej poturbowanym przez przemoc kobietom pozwala odzyskiwać sprawczość. Jedną z kluczowych praktyk aktywizmu przyjemności Ensler jest taniec – jednoczący, uzdrawiający, wyrażający protest. W działalności autorki Monologów waginy, podobnie u Audre Lorde czy adrienne maree brown, dobrostan wewnętrzny to kluczowy element zmiany społecznej i ekologicznej. Niniejszy tekst stanowi charakterystykę feministycznie zorientowanego aktywizmu przyjemności praktykowanego przez Eve Ensler, opisuje jego genezę i ewolucję oraz przykłady centrum pomocy kongijskim ofiarom przemocy seksualnej City of Joy oraz flashmobu One Billion Rising.
Słowa kluczowe: aktywizm przyjemności, Eve Ensler, ucieleśniene, przemoc wobec kobiet, trauma
Abstract:
On the Other Side of Violence: the Female Body, Dance and Community. Eve Ensler’s Pleasure Activism
Eve Ensler considers the female body, which can experience pleasure, as a political space that is equaled with freedom and escapes oppressive disciplinary practices. According to Ensler, access to joy and pleasure is a fundamental right and resource for women most affected by violence to reclaim agency. One of Ensler’s key practices of pleasure activism is dance – unifying, healing and expressing protest. In the work of the author of The Vagina Monologues, like in Audre Lorde or adrienne maree brown, inner well-being is a key element of social and ecological change. This text is a characterization of the feminist-oriented pleasure activism practiced by Eve Ensler, describing its origins and evolution, as well as the examples of the City of Joy Center for helping Congolese victims of sexual violence and the One Billion Rising flash mob.
Keywords: pleasure activism, Eve Ensler, embodiment, violence against women, trauma
4,00