Pierwsza połowa Marcina. Szkice
o twórczości Marcina Świetlickiego

Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-914709-4-7
Liczba stron: 304

Wyczyść
Pobierz

„Pierwsza połowa Marcina” to zbiór tekstów o twórczości Marcina Świetlickiego. Redaktorki książki: Joanna Roszak i Emilia Kledzik stworzyły tematyczny wielogłos krytyków, badaczy i artystów, składający się na monografię poświęconą jednemu z najbardziej charyzmatycznych twórców polskich czasów poprzełomowych. Założeniem tomu jest polifonia i poligatunkowość: zaproszeni do tomu autorzy mieli prawo wyboru formy, w jakiej nawiązali do postaci bądź działalności artystycznej krakowskiego poety. W książce znalazło się więc miejsce zarówno na klasyczne rozprawy krytycznoliterackie, wywiad, jak i wiersze oraz fragmenty prozatorskie.

„Spragniony różnorodności czytelnik odnajdzie tu pełen wachlarz metod: od analiz operujących kategoriami autobiografizmu, usiłujących objąć nieuchwytną, sylleptyczną tożsamość podmiotu i odkryć subtelnie autokreacyjny wymiar dzieła, poprzez refleksję bliską lekturze hermeneutycznej, odsłaniające materialność poetyckiego słowa, także wpisanego w kontekst przekładu, przez czytanie odkrywające mimowolne lub świadome światopoglądy tej twórczości oraz jej intersemiotyczny charakter, po refleksję nad Marcinem-produktem epoki kulturowej. Książka daje zatem możliwie najpełniejszy obraz twórcy wierszy miłosnych i kryminałów, poety zaangażowanego, »religijnego«, palacza, człowieka, który »wrzeszczy do mikrofonu«… Dlatego zaprosiłyśmy do współautorstwa – obok znawców polskiej poezji najnowszej – także badaczy literatury romantycznej, teorii gender, kultury popularnej… Kierowało nami przekonanie, że w zakrojonym całościowo projekcie lektury poezji nie należy pomijać kontekstów,
doprecyzowujących jej miejsce na mapie historycznoliterackiej” [fragment „Do pierwszej połowy wstęp”]

SPIS TREŚCI

Do pierwszej połowy wstęp

Emilia Kledzik i Joanna Roszak

Świetlicki – poetycka biografia i metafizyka

Jerzy Jarzębski

Być bohaterem

Joanna Orska

Pięćdziesiątka

Wojciech Wencel

Tylu Marcinów, ile przekładów?

Elżbieta Wójcik-Leese

Ogród-ogrodzenie, spacer-spacerniak. Ogród koncentracyjny jako metafora rozproszenia

Joanna Roszak

Jedna narzeczona dla siedmiu poetów (o męskim pożądaniu homospołecznym, trójkątach i poezji w Niskich pobudkach)

Błażej Warkocki

Marcin Świetlicki w programie

Krzysztof Gajda

Marcin Świetlicki w piosence

Krzysztof Gajda

Marcin Świetlicki i rockowe kawałki

Piotr Łuszczykiewicz

Duzia woda. Marcin Świetlicki o powodzi, mediach i Nosowskiej

Izolda Kiec

Dla Marcina Świetlickiego – wiersz

Artur Szlosarek

Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu

Jacek Gutorow

Intymnie-nie

Elżbieta Winiecka

Miasto, Miejsce, Marcin

Emilia Kledzik

Czytanie obok. Mikrozapiski

Karol Maliszewski

(Nie tylko) dla M. Ś. Wiersz jubileuszowy

Andrzej Niewiadomski

„Myślałem, że mówię wyraźnie...” O jednym geście Marcina Świetlickiego

Wojciech Bonowicz

Nóż w poezji. Marcin i Gustaw

Jerzy Borowczyk

Wiersze o niczym (na marginesie Niskich pobudek)

Paweł Próchniak

Pascal, Bernhard i Jowejek. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Jedna dobra-nocka

Anita Jarzyna

Sendecki – Świetlickiemu. Planty, Szewska, Rynek

Marcin Sendecki

Palenie i wyzwolenie

Wiktoria Klera [przy współudziale Emilii Kledzik]

Funeralia i landrynki

Małgorzata Dawidek Gryglicka

Zemsta z zaświatów

Agnieszka Wolny-Hamkało

Który skrzywiłeś człowieka prostego

Z Marcinem Świetlickim rozmawiają Emilia Kledzik i Joanna Roszak