Patrząc w przyszłość – Stanisław Lem i próby futurologiczne

0,00

W wieku XXI badacze podejmują się trudnego zadania, jakim jest prognozowanie i kontrolowanie rozwoju technologii. Futurologia zaczyna odgrywać istotną rolę. Stanisław Lem stworzył szereg wizji przyszłości, do których zaliczają się nie tylko znane wszystkim dzieła fantastyczno-naukowe, takie jak Eden czy Niezwyciężony, ale także prace o charakterze filozoficznym: Summa Technologiae lub Prognoza rozwoju biologii do roku 2040. Jego praca „metafuturologiczna” pozwala podjąć w nowej perspektywie namysł nad najnowszymi badaniami futurologicznymi (Ray Kurzweil czy Nick Bostrom).

Słowa kluczowe: futurologia, Lem, Kurzweil, Bostrom, przyszłość, metodologia nauki, technologia, sztuczna inteligencja