Park na betonie. Studium przypadku w perspektywie nowego materializmu Karen Barad

0,00

Artykuł proponuje rozważania dotyczące betonu jako materiału będącego fenomenem w rozumieniu Karen Barad. W tekście zostaje poddany analizie beton znajdujący się w jednym z warszawskich parków znajdujących się wokół Góry Kazury, powstałej w trakcie budowy pobliskiego osiedla mieszkaniowego z nadmiaru ziemi i gruzu betonowego. Przedmiotem badania jest współczesne występowanie betonu w parku oraz relacje, w które wchodzi z ludzkim i nie-ludzkim otoczeniem.

Słowa kluczowe: beton, Kazura, materializm, realizm sprawczy, fenomen