„Panny w stroju brzydkiej mody”. Lata 80. i 90. a przepowiednie w folklorze współczesnym

0,00