Ontologia zajmuje się tym, co istotne, nie tym, co pilne

4,00

Z Grahamem Harmanem rozmawiają Krzysztof Hoffmann i Andrzej Marzec. Tłumaczenie z języka angielskiego: Krzysztof Hoffmann