vol. XXXIX, no. 1, 2023

Ontologia zajmuje się tym, co istotne, nie tym, co pilne

Z Grahamem Harmanem rozmawiają Krzysztof Hoffmann i Andrzej Marzec
Tłumaczenie z języka angielskiego: Krzysztof Hoffmann
Zakres stron: 21–33
4,00