Od dziewiczości do sprawiedliwości, czyli czego ruch ekologiczny się nauczyć z lektury postwzrostu

0,00

Celem artykułu jest sprawdzenie jak postwzrost może posłużyć wzmocnieniu oddolnego ruchu ekologicznego w Polsce. Zainicjowany w 2017 roku Obóz dla Puszczy jest symbolicznym początkiem nowej fali ekologicznej; podsuwamy mu teoretyczne zwierciadło służące budowaniu samowiedzy, odkrywaniu filozoficznych fundamentów działania. Nieskuteczność konserwacjonizmu wzmaga ryzyko utowarowienia przyrody. Alternatywą jest ścieżka sprawiedliwości ekologicznej – pojawia się jednak pytanie, czy może być podjęta spoza społeczności lokalnej. Odpowiedzi szukam w redefinicji kategorii źródła utrzymania oraz wyjściu poza dualizm człowiek-natura, w kierunku relacyjnej wartości przyrody.