Od domu wszystko się zaczyna

0,00

Artykuł jest przedstawieniem najważniejszych tez feministek związanych z ruchem Wages for Housework, które domagały się włączenia do teorii feministycznej kwestii pracy reprodukcyjnej. W tekście przedstawiono, w jaki sposób nieodpłatna praca kobiet w domu wpływa na dalszą reprodukcję siły roboczej, polegającej na dyscyplinowaniu i nadzorowaniu przyszłych pracowników najemnych. Dla dyskusji o edukacji jest to kluczowa kwestia. Artykuł podejmuje także zagadnienie szkoły jako „fabryki społecznej”, w której następuje kolejny etap dyscyplinujący przyszłą siłę roboczą.

Słowa kluczowe: praca reprodukcyjna, edukacja, szkolnictwo wyższe, prekariat, feminizm marksistowski