Obcość, monumentalność, polityczność. Strategie wywoływania wrażenia w najnowszej prozie polskiej

0,00