O przemianach w pisarstwie Krystyny Kofty

0,00

Artykuł stanowi przykład re-lektury, ponowienia interpretacji tekstów, które wcześniej zostały opisane w publikacjach krytycznoliterackich i monografiach współczesnego pisarstwa kobiecego. Tytułowa kategoria „przemiany” ma więc kilka znaczeń. Odnosi się do samego procesu powrotu do tekstu i umieszczania go w nowych konstelacjach metodologicznych, ale też biograficznych i autobiograficznych. Stanowi także metaforę krytyczną, odnoszącą się do stałych tematów i filozofii wyrażonej w twórczości Kofty. Przemianę opisuje Kofta jako przejście między młodością a starością, ale też jako proces przeglądania się ruchowi. Jego domeną jest biografia, wkodowana w schematy gatunków sztuk wizualnych i literatury.

Słowa kluczowe: pisarstwo kobiet, autobiografia, biografia, przemiana, re-lektura.