O amerykańskich kryzysach w przyznawaniu wolności

0,00

Stany Zjednoczone Ameryki doświadczyły poważnych kryzysów w zakresie uznawania wolności swoich obywateli. Można wskazać przynajmniej trzy takie krytyczne obszary. Po pierwsze: traktowanie osób o etnicznym pochodzeniu nie związanym z Ameryką Północną jako swoistych ciekawostek w tzw. human zoo. Po drugie: uznawanie za legalne niewolnictwa i segregacji rasowej. Po trzecie: eksploatacyjne podejście do Indian amerykańskich, ludności autochtonicznej. Pomimo tych bardzo poważnych kryzysów dotyczących wolności, Stany Zjednoczone Ameryki cieszą się wizerunkiem kraju demokratycznych swobód obywatelskich w zakresach, które stanowi a wyzwanie dla zagranicznych obserwatorów.

Słowa kluczowe: wolność, Stany Zjednoczone Ameryki, kryzys, niewolnictwo, human zoo, Indianie