Nu, pagadi, Wolfgang (Bohdan Zadura, Zmartwychwstanie ptaszka (wiersze i sny), Wrocław 2012)