Jarocin: reset buntu

Ukraina po Majdanie

Nr 4 (187) /2015
Liczba stron: 224

Wyczyść
Pobierz

Jarocin: reset buntu

Waldemar Kuligowski

Raport z badań, których celem było zdiagnozowanie zmian zachodzących w sferze wartości, norm i postaw. Diagnoza taka była możliwa dzięki bezpośredniemu nawiązaniu do badań z lat 1983–1984, które przeprowadzono w czasie jarocińskich festiwali. Uzyskane wtedy dane stały się podstawą do sformułowania wielu ważnych opisów oraz ocen życia polskiego społeczeństwa. Dotarcie do oryginalnych narzędzi badawczych sprzed 30 lat i korpusu pozyskanych wówczas danych dało kapitalną możliwość realizacji koncepcji re-study. Projekt „Jarocin re-study: muzyka, wartości, kultura” obejmował nie tylko przeprowadzenie klasycznego badania powtórnego, ale także rozszerzenie jego formuły o próbę badawczą publiczności Off Festivalu. Unikatowa formuła re-study umożliwiła zdiagnozowanie zmian zachodzących w dopełniających się sferach: hierarchii wartości, norm i autorytetów, poziomu zaufania społecznego i angażowania się w życie publiczne, form religijności, postaw moralnych i estetycznych oraz znaczeń wiązanych z muzyką. Ponadto ten sposób badań pozwolił na stworzenie rekomendacji dotyczących kształtowania polityki kulturalnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tak zwanej festiwalizacji.

Ukraina po Majdanie

Oksana Forostyna, Marek Wasilewski

Zbiór tekstów powstał we współpracy z ukraińskim czasopismem „Krytyka”. Chcemy przybliżyć polskiemu czytelnikowi widziane z pierwszej ręki analizy aktualnej sytuacji Ukrainy i tego, w jaki sposób sytuacja ta wpłynęła na aktualną ukraińską kulturę. Zadajemy pytanie o to, jak kultura, sztuka, literatura mogą reagować na bieżące wydarzenia polityczne, w jaki sposób może stać się ich częścią, jak zmienia rzeczywistość poprzez opowiedzenie się po jednej ze stron? Rozmowa Anny Łazar z artystką Łesią Chomenko z grupy R.E.P. dotyczy nie tylko egzystencjalnej sytuacji młodych artystów ukraińskich, ale przede wszystkim roli współczesnej sztuki w definiowaniu relacji społecznych i kreowaniu alternatywnych modeli politycznych i kulturowych. Jewhenija Nesterowycz pisze o tym, jak mimo polaryzacji społeczeństwa, nieuniknionej podczas wojny, wspólnocie kulturalnej w wymiarze lokalnym udaje się zachować polifoniczność. Przed intelektualistami i artystami pojawiło się bardzo wiele pytań: co robić z językami ukraińskim i rosyjskim? jak budować naprawdę głęboki dialog między regionami wewnątrz państwa? czy w Słowiańsku słuchają jazzu? Łeonid Szweć, opisując proces ponownej autodefinicji ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, stwierdza: „Ukraina, która wreszcie stała się sobą, wchodzi na drogę rzetelnego i uczciwego rozpoznania siebie, a na przeszkodzie tego procesu stanąć mogą tylko Ukraińcy”.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Badanie Jarocina: 1983–1984

Mirosław Pęczak

Wokół Jarocina

Krzysztof Podemski (Jakub Waśniewski)

Prawdziwe punki i przebierańcy

Elżbieta Gwóźdź

Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study 2015

Waldemar Kuligowski

Jarocin pamięci społecznej

Żaneta Wechterowicz

Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego

Marta Machowska

Badanie Jarocina: 2015. Raport z badań ankietowych

Arkadiusz Jełowicki

To nie jest – i nie może być – przegląd

Oksana Forostyna

Kultura w tyle

Jewhenija Nesterowycz

Z niemiłości do siebie minionych

Łeonid Szweć

Kino Polonia

Ostap Sływynski

Błąkania

Zofia Bluszcz

Muzeum jako przykład samoorganizacji i postawy obywatelskiej – rozmowa Taciany Arcimowicz

Julia Vaganova

Artysta „celuje” tak samo jak snajper – rozmowa Anny Łazar

Łesia Chomenko

Wykłady otwarte w projekcie postradzieckiej ruiny

Diana Kłoczko

Wojciech Fangor (1922–2015)

Piotr C. Kowalski

Hey nonny, nonny

Andrzej Sosnowski

Odsłuch. Rozmowa Mai Staśko i Dawida Gostyńskiego

Andrzej Sosnowski

Apelacja

Marek Bronicki

ZUGZWANG

Ninette Nerval

Orfeusz / Historia (2) / Ojciec / Miłość / Zakochani na rowerze / Prawie improwizacja / * * *

Ostap Sływynski

Poznańskie jądro ciemności – rozmowa Jerzego Borowczyka i Michała Larka

Piotr Bojarski

Mobilność w czasach (nie)pamięci

Sławomir Iwasiów

Romantyzm w mozaice postmodernizmu (być może odwrotnie)

Jędrzej Krystek

Tajemnice skarpet Waldemara Jondka

Marcin Bałczewski

Czy Woody Allen nie jest jednak zbyt amerykański? Trafki z imentu

Adam Poprawa

Pamflet na wszystkich ludzi (29). Podręcznik do leżenia

Edward Pasewicz

Madonna w Jarocinie. Cover story

Agata Araszkiewicz