vol. XXXIX, no. 3, 2023

Nowe drogi historii myślenia. Wokół książki Iwony Krupeckiej Kartezjusz i Kanibale. Z historii jednej idei

Jakub Dadlez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ORCID: 0000-0003-1381-5965
Zakres stron: 188-195
Abstrakt:
Nowe drogi historii myślenia.Wokół książki Iwony Krupeckiej Kartezjusz i Kanibale. Z historii jednej idei
Niniejsza recenzja książki Kartezjusz i Kanibali Iwony Krupeckiej odnosi się do jej szczegółowej treści, przede wszystkim jednak poddaje krytyce stojącą za rozważaniami wizję historii myślenia. O ile należy docenić erudycję autorki, a także czerpanie z dziedzictwa poststrukturalizmu, o tyle wątpliwości budzi ujawniająca się co i raz totalizacja historii dziejów. Książkę w pierwszej części zreferowano, w drugiej sformułowano wobec niej zarzuty, w trzeciej zaś - i ostatniej - podsumowano analizy, wskazując na silne atuty i dużą wartość pracy Krupeckiej.
Słowa kluczowe: Kartezjusz, kanibalizm, postkolonializm, totalizacja historii
Abstract:
New Ways of History of Thinking. On Iwona Krupecka's Kartezjusz i Kanibale. Z historii jednej idei
This article refers to the book Kartezjusz i Kanibale by Iwona Krupecka, but primarily, it criticizes the vision of the history of thinking found behind the author’s reflections. While Krupecka’s erudition is commendable, as is her drawing on the legacy of post-structuralism, the totalization of the story of history, revealed time and again, is questionable. The first part of the article reviews the book, the second formulates objections to it, and the third and final summarizes the analyses, pointing out the strengths and great value of Krupecka’s work.
Keywords: Descartes, canibalism, postcolonialism, totalising history
4,00