Nikt nie jest bez winy. Teorie spiskowe w literackich narracjach zombiecentrycznych

0,00

Artykuł dotyczy motywu teorii konspiracyjnych w narracjach zombie-centrycznych. Pomnożenie liczby tekstów powiązanych z wizją schyłkowości współczesnych realiów nie jest przypadkowe wiążąc się z wieloparametrowym kryzysem, jaki zaobserwować można w obrębie światowych społeczności. Potrzeba zaangażowania sztuki w dyskurs dotyczący kryzysu skutkuje próbą prefigurowania podejrzliwości wobec działań rządzących. W artykule wskazano różne interpretacje motywów spiskowych. Wyłożone zostały także prawdopodobne przyczyny tak dużej frekwencji podobnych toposów, a wszystkie konstatacje poparto licznymi przykładami zaczerpniętymi z europejskich i amerykańskich literackich narracji zombie-centrycznych.

Słowa kluczowe: narracje zombie-centryczne, literatura, zombie, teoria spiskowa, spisek, konspiracja