Niech żyje sytuacjonizm (w literaturze polskiej)

0,00

Tekst poświęcony jest recepcji działalności i pism sytuacjonistów (dokonanej przez literaturę polską). Jakkolwiek sami sytuacjoniści nigdy nie chcieli utworzyć szkoły literackiej, ich późniejszy wpływ na sztukę – w tym polską – jest niezaprzeczalny. Recepcję polską cechuje znamienne przesunięcie chronologiczne. Kiedy ruch przeżywał swoje lata świetności, w Polsce był właściwie nieobecny, a wydaje się, że pół wieku po rewolucji kulturalnej we Francji, właśnie teraz myśl sytuacjonistyczna przeżywa swój renesans. Tekst śledzi stopniowy wzrost znaczenia pism Deborda i Vaneigema oraz ich wpływ na polską produkcję literacką (głównie poezję i myśl krytyczną).

Słowa kluczowe: sytuacjonizm, Guy Debord, studia nad recepcją, poezja polska XXI wieku, krytyka polska XXI wieku