„Nie rzucajcie oszczerstw na Wałęsę…” Polityczne wątki w objawieniach oławskich z lat 1983–1998

0,00

W artykule podjęto analizę motywów politycznych występujących w tekstach orędzi, jakie w latach 1983–2002 rozpowszechniał mieszkający w Oławie wizjoner Kazimierz Domański. Analiza ta pozwala na zweryfikowanie popularnej tezy o istnieniu wyraźnej korelacji pomiędzy okresami natężonego występowania zjawisk cudownych a okresami napięć i przełomów społeczno-politycznych. Jednocześnie prowadzi do wniosku, iż objawienia i związane z nimi narracje wernakularne należy wiązać nie tyle z konkretnymi sytuacjami historycznymi, co raczej widzieć je w kontekście ruchów tradycjonalistycznych i milenarystycznych o uniwersalistycznym charakterze.