Nic nie żyje trwale w słońcu (Philippe Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 2011)

0,00