Neomesjanizm, czyli rozpacz i semantyka

0,00

Niniejszy artykuł stanowi omówienie podstawowych poglądów i stanowisk tzw. środowiska neomesjanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dyskursu pesymistycznego oraz katastroficznego. Pole analizy stanowi jedna publikacja książkowa – Liturgia dziejów autorstwa Pawła Rojka, oraz kilka pomniejszych tekstów opublikowanych przede wszystkim w periodykach „Czterdzieści i cztery” oraz „Pressjach” – czyli czasopism, które najczęściej na swych łamach gościły wypowiedzi tzw. neomesjanistów.

Słowa kluczowe: mesjanizm, neomesjanizm, Hoene Wroński, Jan Paweł II, katastrofizm, pesymizm, Kościół katolicki.