Naród jako przekład. Językowa i kulturowa konstrukcja chińskiej koncepcji narodu

0,00

Odradzanie się nacjonalizmu we współczesnych Chinach jest zjawiskiem, którego skala i tempo mogą budzić niepokój. Tym bardziej interesujący wydaje się zatem fakt, że samo pojęcie „narodu” jest obce chińskiej cywilizacji i jest efektem przekładów, oraz adaptacji zachodnich idei, dokonanej na przełomie XIX i XX wieku. W niniejszym tekście autor przytacza prace analizujące językowe źródła chińskiej koncepcji narodu i nacjonalizmu. Kluczem do zrozumienia złożonych procesów i zjawisk, które kryją się za współczesnym określeniem Zhonghua minzu (naród chiński), jest właśnie kwestia przekładu, która na wielu poziomach zdecydowała o konstrukcji pojęć niezbędnych dla kształtowania się dyskursu narodowego.

Słowa kluczowe: nacjonalizm, naród, przekład, Chiny, język.