Największy kryzys w oświacie w Polsce od kuchni – relacja

0,00

Żaden rząd w Polsce po 1989 roku nie poświęcił wystarczającej uwagi kwestii edukacji. W polskiej szkole nawarstwiały się problemy i rosła frustracja nauczycieli spowodowana kolejnymi nieprzemyślanymi reformami. Ostatecznie zawrzało i wykipiało, kiedy zarobki nauczycielskie znacząco odbiegły od średnich zarobków w gospodarce. Doszło do największego strajku nauczycielskiego, w trakcie którego toczono walkę nie tylko o godne płace, ale i o poprawę jakości edukacji. Nauczyciele i nauczycielki zorganizowali największe konsultacje społeczne w ramach Narady Obywatelskiej o Edukacji. Jednocześnie zaczęli zrzeszać się i organizować. I choć w kwietniu czuli, że strajk został przez nich przegrany – edukacja do dziś obecna jest w debacie publicznej, a o jej problemach i wyzwaniach mówią przedstawiciele wszystkich partii politycznych.

Słowa kluczowe: strajk nauczycieli, Narada Obywatelska o Edukacji, edukacja, Ja, nauczyciel