Najsłabszy wśród mocnych i najpotężniejszy wśród słabych

0,00