Najpierw wierność (potem radykalizm)

0,00

Artykuł stanowi omówienie książki Patryka Szaja Wierność trudności… Punktem wyjścia jest zastosowanie radykalnohermeneutycznych kategorii dotkliwości, upływu, faktyczności jako narzędzi interpretacji kanonicznych utworów Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka. Dzięki znalezieniu podobnych wątków w twórczości trzech XX-wiecznych poetów (cierpienie fizyczne, poetyka zobowiązania, antymetafizyka) poznański badacz nakreślił obraz radykalnohermeneutycznej postawy wobec pierwotnej trudności życia. Analiza książki podkreśla znakomity warsztat interpretacyjny autora i jej ważkość w temacie przybliżenia polskim czytelnikom nurtu hermeneutyki radykalnej i myśli amerykańskiego filozofa Johna D. Caputo.