Nacja czy naród, ukraińska czy Ukrainy: w stronę rozstrzygnięć?

0,00

Artykuł jest poświęcony dyskursowi wokół terminów nacijanarod we współczesnej Ukrainie. Ukraina w latach 1991-2014 była „nieukończonym” państwem narodowym. Procesy formowania się współczesnej wersji ukraińskiej tożsamości narodowej były złożone, uczestniczyło w nich wielu aktorów o przeciwstawnych intencjach. Zapisy w Konstytucji łączyły etniczne i obywatelskie rozumienie narodu. Przełom 2014 roku wydaje się sprzyjać dokończeniu formowania się nowoczesnego narodu, o bardziej obywatelskim niż etnicznym charakterze.

Słowa kluczowe: Ukraina, naród, naród etniczny, naród obywatelski, tożsamość narodowa