Mylenie tropów, gubienie pościgu. Notatki na marginesie przedmów powieści Stanisława Lema

0,00

W swoich rozważaniach skupiam się na rozważeniu zasadności machinalnego przyporządkowywania twórczości Stanisława Lema do prozy gatunkowej: science fiction. Dzięki przyjrzeniu się charakterystycznym przedmowom do trzech powieści autora rysuje się perspektywa włączenia prozy autora Solaris w nurt literatury realistycznej. Nie mniej ważna pozostaje kwestia modulowania wyobraźni społecznej przez powieści lat 60. oraz w konsekwencji tego, w jaki sposób postrzega się kosmos, postęp technologiczny czy futurologię.

Słowa kluczowe: Stanisław Lem, science fiction, realizm, powieść realistyczna, wyobraźnia