My, prosty lud? Gerrard Winstanley i dwa ciała commonerów

0,00

W artykule przeprowadzam analizę polskich przekładów pism przywódcy ruchu kopaczy, Gerrarda Winstanleya, w której wskazuję na nieprzekładalność kluczowych dla Winstanleya terminów: commoners, the commons, commonwealth. Pojęcia te mają tyleż odniesienie wertykalne, dotyczące położenia ludu w odniesieniu do Ludu, ile horyzontalne – związane z plebejskim światem przeżywanym, osadzonych w dobrach wspólnych. Dostrzeżenie tych dwóch odniesień na raz pozwala dostrzec w Winstanleyu teoretyka immanentystycznej polityki plebejskiej, której celem było wyrwanie się z uścisku hierarchicznego ciała politycznego i powołanie samoorganizującego się ciała bez organów.

Słowa kluczowe: Gerrard Winstanley, dobra wspólne, populizm, lud, poststrukturalizm