Moralne światy seriali komediowych – granice humoru a potencjał emancypacji

0,00

Przedmiotem rozważań są relacje między serialami komediowymi, humorem i moralnością w kontekście postulatu poprawności politycznej. Seriale traktowane są jako moralne eksperymenty myślowe, humor zaś jako z definicji transgresyjny. Związki między humorem i moralnością ujęte są dwojako: zewnętrznie, kiedy treści serialu poddawane są refleksji z punktu widzenia kontekstu społecznego, oraz wewnętrznie, kiedy rozważane są obrazy moralności w ramach świata przedstawionego serialu. Na koniec postawione zostaje pytanie o wymiar emancypacyjny humoru i możliwość skutecznego wypełniania przez niego jego funkcji społecznych w kontekście swoistej cenzury.

Słowa kluczowe: seriale, moralność, sitcom, seriale animowane dla dorosłych, humor