Mnogi podmiot jako wynik miłosnej teorii zbiorów. Filozofia Alaina Badiou w reakcji na kryzys finansowy

0,00