Mit Magdalenki i media społecznościowe. O popularyzacji narracji spiskowych, zanim stały się modne w internecie

0,00

Od czasu rozmów w wąskim gronie między komunistycznymi dygnitarzami i przedstawicielami opozycji demokratycznej w podwarszawskiej Magdalence w 1988 roku Polska uległa głębokim przemianom. Rozmowy uruchomiły serię wydarzeń prowadzących do transformacji systemowej w Polsce i stały się jej istotnym symbolem, który zakorzenił się w społecznej wyobraźni, od początku inspirując spiskowe domysły. Jednocześnie rzeczywistość społeczna ulegała głębokim przeobrażeniom za sprawą rozwoju Internetu, który nie tylko zmodyfikował wiele zachowań życia codziennego, ale też doprowadził do przemian praktyk badawczych i technik rekonstruowania rzeczywistości społecznej. Biorąc pod uwagę nakładające się na siebie dwa rodzaje zmian społecznych, artykuł zorganizowany jest wokół dwóch przeplatających się planów. Na pierwszym z nich podjęto próbę rekonstrukcji najwcześniejszych narracji spiskowych mówiących o zmowie w Magdalence i ich późniejszej roli. Na drugim planie natomiast prowadzona jest refleksja na temat konsekwencji dla badań kultury wernakularnej wynikających z rozpowszechnienia się mediów społecznościowych.