Męskość zwycięska (w historiach alternatywnych)

0,00

Celem artykułu jest analiza modelu męskości w historiach alternatywnych, głównie w dwóch powieściach Marcina Wolskiego Wallenrod oraz Mocarstwo. Ważnym kontekstem są inne utwory powstałe w tej konwencji, a także eseistyka historyczna Piotra Zychowicza, który w jednej ze swojej książek przekonywał, że w 1939 roku Polska powinna zawrzeć pakt w hitlerowskimi Niemcami. W artykule autor rekonstruuje afektywne przemiany męskości, jakie wyrażają się w owych fantazjach na temat Polski zwycięskiej dzięki sojuszowi z III Rzeszą. Przy okazji tworzenia tych narracji ujawnia się wizja męskości z jednej strony mocno nawiązująca do modelu hegemonicznej męskości II RP, ale jednocześnie planująca dialektyczną przemianę – męskość ma bowiem zyskać cechy mieszczańskiego pragmatyzmu, a zarazem siłę imperialnych podbojów. Ta męskość oprócz swojej międzynarodowej dominacji ma także utrzymać swoją przewagę nad innymi formami męskości, przede wszystkim męskości chłopów i robotników, którzy – w przeciwieństwie do realnej historii drugiej połowy XX wieku – powinni pozostać na swoich miejscach w strukturze społecznej.